Cửa Cuốn inox song ngang,mắc võng:

Liên hệ

 * Song tròn phi 19, Inox 304

– Kích thước tối đa: 8m x 5m

*Song vuông 20,Inox 304

-Kích thước tối đa:12m x 6m

*Mắc vỏng,Inox 304 phi 12.7 dày 1 mm

-Kích thước tối đa: 8m x 5m

*Sử dụng cho trung tâm TM, Ngân Hàng